Heropening school 8 februari 2021

Maandag 8 februari gaat de school weer open voor alle leerlingen en medewerkers. De Tweemaster gaat op een veilige, verantwoorde manier open. We hebben ook gekeken naar de uitvoerbaarheid. Om dit zorgvuldig te doen hebben wij een document opgesteld hoe wij het onderwijs hebben ingericht.

Document heropening school 8 februari 2021

Maandag 8 februari gaat de school weer open voor alle leerlingen en medewerkers. De Tweemaster gaat op een veilige, verantwoorde manier open. We hebben ook gekeken naar de uitvoerbaarheid. Om dit zorgvuldig te doen hebben wij een document opgesteld hoe wij het onderwijs hebben ingericht.

Dit document is gebaseerd op het protocol dat is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met BOinK, BMK, BK, OCW en SZW. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM. Het kabinetsbesluit tot de opening van de scholen is leidend: alle leerlingen gaan volledig naar school, met inachtneming van de RIVMvoorschriften.

Klik hier om het document te openen

Kind aan het woord

Juf Linda valt in voor juf Yvonne. Zegt een kleuter: 'Dat is juf Linda die speelt juf Yvonne vandaag'.