Goede Doelen

De Tweemaster steunt goede doelen rond de thema's educatie, sport & gezondheid en sociale integratie voor (kansarme) kinderen en jongeren onder 19 jaar. Wij willen dat onze leerlingen vanuit betrokkenheid samenwerken, helpen en ondersteunen om deze doelgroep een beter perspectief te bieden.

Goede Doelen

De Tweemaster steunt goede doelen rond de thema's educatie, sport & gezondheid en sociale integratie voor (kansarme) kinderen en jongeren onder 19 jaar. Wij willen dat onze leerlingen vanuit betrokkenheid samenwerken, helpen en ondersteunen om deze doelgroep een beter perspectief te bieden.
We kiezen op school per jaar het goede doel.  De school wordt hierdoor niet verleid toch nog even mee te doen aan een spontane actie. Dat kan in uitzonderlijke gevallen natuurlijk altijd, maar niet als uitgangspunt. Als we afwijken beslist de directie daarin. De leerlingenraad bepaalt per schooljaar de goede doelen en voor welk schooldoel geld wordt ingezameld. 
 

Goede doelen schooljaar 2018-2019

- Stichting Kinderpostzegels (leerlingen van groep 7 en 8)
- Puur for Kids (inzameling kerstcadeaus voor kinderen van de kledingbank)
- Unicef  (dmv Unicefloop op vrijwillige basis)
 

Goede doelen schooljaar 2019-2020

- Deze doelen zijn nog niet vastgesteld. De leerlingenraad van 13 september komt met voorstellen.
 

Schooldoel

Naast de goede doelen organiseren wij ook om het jaar een inzamelingsactie voor de school.
Vorig schooljaar werd er geld ingezameld voor de schoolbibliotheek. Van het opgehaalde bedrag werd de schoolbibliotheek voorzien van nieuw meubilair (kasten en banken) en nieuwe leesboeken.

Het nieuw gekozen schooldoel (schooljaar 2019-2020) waar wij geld voor inzamelen betreft:

-  nog niet bekend;

Wilt u hier ook aan bijdragen? Neem contact op met de directie. 
 

Kind aan het woord

'Op De Tweemaster zijn goede leerkrachten die je altijd helpen'