Aanmelden

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek geven wij informatie over de school. U krijgt ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan. U kunt bellen voor een afspraak naar 0229 23 23 59 en vraag dan naar Milica Goes.

Aanmelden

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek geven wij informatie over de school. U krijgt ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek heeft u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan.
U kunt bellen voor een afspraak naar 0229 23 23 59 en vraag dan naar Milica Goes.

U kiest voor de Tweemaster?

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee.
Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van de aanmelding. 

Hierna volgt een aanmeldingsgesprek op school. In dit gesprek gaan we nader in op de ontwikkeling van uw kind. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat dan aan ons door. Wij toetsen zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. U krijgt daarvan een schriftelijk bevestiging. De inschrijving als toekomstige leerling op De Tweemaster is officieel wanneer u deze bevestiging heeft ontvangen.
 

Wennen op school

De leerkracht van uw kind, neemt een aantal weken voordat uw kind bij ons op school komt contact met u op voor een tweede kennismakingsgesprek. Hierin bespreken we de ontwikkeling van uw kind en informeren wij u over de dagelijkse gang van zaken in onze kleutergroepen. 
 
Met de leerkracht spreekt u af wanneer uw kind op bezoek kan komen om te wennen, zodat de eerste schooldag minder spannend is. Uw kind mag maximaal 5 dagdelen komen wennen in de twee schoolmaanden voordat uw kind op onze school begint. Van een kleuter die onze school gaat bezoeken, verwachten wij dat hij/zij zindelijk is en zich zelfstandig kan redden op het toilet.
 

Zit uw kind op een andere basisschool?

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind. Over toelating wordt beslist na contact met de huidige school. 
 

uit het verslag van de visitatiecommissie

Complimenten voor de zelfstandigheid van jullie leerlingen. Dit is een hele mooie basis om het eigenaarschap te vergroten.